Shuk ravine
Rifkah Goldberg Cat. no. 243 (1996) - 100.0 cm x 60.0 cm (oils)