Washing in Mea Shearim
Rifkah Goldberg Cat. no. 054 (1981) - 70.0 cm x 50.0 cm (oils)